Description

Uusia keikkoja tarjolla!
Etsimme ruotsin ja suomen puhujia kahdelle eri AI-keikalle.
Ensimmäinen on testauskeikka, jossa saat älykodin avustajan joltakin isolta teknologiayritykseltä ja 100 euroa!. Telus internationalin projekti. Suomalaisia osallistujia tarvitaan.
Toinen keikka on tekoälyn äänitallenteita ruotsiksi ja suomeksi. Seminal-tutkimuksen projekti. Voit tallentaa kuvitteellisia asiakaspalvelupuheluita zoomilla (vain ääni).
75 euroa 2,5 tuntia!
Molempien hankkeiden tavoitteena on parantaa tekoälyn kielitaitoa.
Lisätietoa www.twocatsinacaravan.xyz väliaikaisten keikkojen alta!
New gigs available!
We are looking for Swedish and Finnish speakers for two different AI gigs.
First one is a testing gig were you get a smart home assistant from one of the big tech companies and 100 Euro!. Project by Telus international. Finnish participants needed.
Second gig is for AI voice recordings in Swedish and Finnish. Project by Seminal research. You will record fictitious customer service calls using zoom (audio only).
75 Euro for 2,5 hours!
Aim for both projects is to improve AI:s language skills.
For more info see www.twocatsinacaravan.xyz under temporary gigs!

Tagged as: ,