Description

Stillingsdetaljer

Jobbeskrivelse

Vækerøveien Samlokaliserte Boliger består av 16 leiligheter og en personalbase med fellesstue for beboerne. Vi gir psykisk helsehjelp til beboere med psykiske helseutfordringer, ut fra deres behov. Helsetjenestene består av støttesamtaler, hjelp til kontakt med Nav, hjelp til dagliglivets rutiner og aktiviteter, hjelp til å komme i arbeid eller finne annen givende aktivitet, følge opp kontakt med behandler og fastlege, fasilitere og lede ansvarsgruppemøter. Fast ansatte i Vækerøveien er tjenesteansvarlig og primærkontakter, og disse har også kontakt med pårørende og evt. verge. Vi jobber ut fra et recoveryperspektiv.

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av daglige kontaktpunkt mellom beboer og personal:

 

hjelp med/støtte til daglige rutiner

støttesamtaler

følge til aktiviteter, møter, fastlege, behandler

legemiddelhåndtering

Jornalføring i Gerica på pc og LMP

 

Følge med på nye rutiner og retningslinjer og forholde seg til dem

 

Praktiske oppgaver i personalbasen

 

Vi jobber ut fra Oslo kommunes verdigrunnlag brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt i alle møter med beboerne, arbeidskollegaer og samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner

Dokumentert erfaring fra arbeid med målgruppen i kommune eller spesialisthelsetjeneste

 

Erfaring med journalføring i Gerica på pc og LMP. Gode datakunnskaper og erfaring fra journalføring i andre datasystemer kan veie opp for dette

 

Kjennskap til eller erfaring med arbeid ut fra et recoveryperspektiv er ønskelig

 

Kjennskap til hva et godt arbeidsmiljø er og din rolle i å skape og bevare dette

 

Gode datakunnskaper

 

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Stillingen krever politiattest ved ansettelse

 

Personlige egenskaper

Du er selvdreven og jobber godt i team. Det forventes at du ser behovene hos beboerne og handler ut fra tiltaksplanen for å hjelpe dem på best mulig måte

 

Du møter beboerne der de er og jobber recoverybasert ut fra deres ønsker og behov, opp mot våre rammer

 

Du skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø gjennom å ha et åpent menneskesyn

 

Du er stødig i deg selv og tåler å stå i utfordrende situasjoner

 

Du kan gi og ta imot tilbakemeldinger på en saklig måte

 

Du svarer raskt på henvendelser om ekstravakter og kan møte opp på kort varsel

 

Du kan jobbe alle typer vakter – dag, kveld, natt og mellomvakt

 

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø

 

Spennende og givende arbeidsoppgaver

 

Medisinkurs

 

Gode pensjons -, låne – og forsikringsordninger

 

Lønn etter tariff. Turnustillegg tilkommer

 

Det er skiftende behov for ekstravakter i boligen. Hvem som får en ekstravakt velges ofte ut fra først-til-mølla-prinsippet, men også ut fra sammensetningen på vakten og behovet i boligen

 

Aktuelle søkere vil kontaktes for intervju fortløpende.

Location