Description

About the job
Nordlaks har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. Vi skal være med når fremtiden skapes, og jobber med å realisere noen av de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen.

Vi har behov for flere flinke folk og søker automasjonsingeniør til vår tekniske avdeling, som i dag består av 15 ansatte. Som automasjonsingeniør vil du få fagansvar for automatikere ved avdelingen. Teknisk stab samarbeider tett med våre driftsavdelinger og er involvert i ulike utviklingsprosjekter i konsernet.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Fagansvar for automatikere ved teknisk stab
Utvikle nye løsninger
Videreutvikle prosesskontroll- og visualisering, OEE og alarmhåndtering i toppsystem (Ignition SCADA)
Integrasjon av egne og tredjeparts produkter i toppsystem (Ignition SCADA)
Oppfølging, programmering, testing og sluttdokumentasjon i prosjekter
Teknisk support eksisterende prosess- og kontrollsystemer herunder PLS, HMI og invertere
Tegning og revisjoner i skjemategning (EPLAN)

 

Kvalifikasjoner

Krav om bachelor- eller fagskoleingeniør automasjon. Alternativt Fagbrev automasjon eller elektro i kombinasjon med lang praksis og relevante kursbevis/sertifiseringer programmering
Ønskelig med erfaring/sertifisering i programmering av prosess- og kontrollsystem i Siemens TIA programmiljø
Ønskelig med erfaring fra industriell IT og kjennskap til relevante protokoller
Ønskelig med erfaring fra prosessindustri eller produksjonsbedrift, P&ID, instrumentering og ventilstyring

 

Personlige egenskaper

Løsningsorientert og serviceinnstilt
Effektiv, nøyaktig og systematisk kjennetegner deg som person
Nysgjerrig og engasjert, og evner raskt å tilegne deg ny kunnskap
Selvstendig og ansvarsfull lagspiller
Gode kommunikasjons- og relasjonsevner

 

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med andre fag
Mulighet for kurs og etterutdanning
Tilhørighet til et godt fag- og utviklingsmiljø med god kompetanse
Konkurransedyktige betingelser for lønn, pensjons- og forsikringsordninger
Gode arbeidstidsordninger med fleksitid. Arbeidstid er dagtid

 

Location